Tesla Yöneticilik

Önemli Mevzuatlar

Ortak kullanım alanları yönetmeliği!

Apartman bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarıyan yerleri ortak yerler oluyor. İşte apartman ortak kullanım alanları yönetmeliği..

Apartman yönetmeliği 2017!

Apartman yönetmeliği 2017 gereğince, bir apartmanda sekiz ve sekizden fazla bağımsız birimin olması halinde yönetimin kurulması zorunlu oluyor. İşte apartman yönetmeliği 2017 esasları..

Apartman Mantolama Yönetmeliği!

Mantolama uygulamasının yasal esasları, Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği kapsamında açıklanıyor. Yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılmasını ve enerji tasarrufu sağlanmasını amaçlıyor. İşte apartman mantolama yönetmeliği..

Apartman Giderleri Yönetmeliği!

Anagayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlerine ortak yer olarak tanımlanıyor. Peki, ortak yerler için giderler nasıl karşılanır? İşte apartman giderleri yönetmeliğii.

Apartman görevlisi kanunu!

Apartman görevlilerinin hak ve iş disiplini ile ilgili olarak 3 Mart 2004'te Resmi Gazete'de yönetmelik yayımlandı. İşte apartman görevlisi mevzuatı

Asansör Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirlemektir.

Apartman Görevlisi Hizmet Sözleşmesi

Ana taşınmazda mutlaka bulunması gereken apartman görevlisi ve yönetici arasında hizmet sözleşmesi imzalanması gerekiyor.Apartman görevlisi hizmet sözleşmesi nasıl yapılır?işte,apartman görevlisi hizmet sözleşmes

Apartman yıllık olağan genel kurul toplantısı yönetmeliği!

Apartman yönetimi yasal esasları, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanıyor. Kanunen apartman maliklerinin yılda bir defadan az olmamak üzere toplanmaları gerekiyor. İşte apartman yıllık olağan genel kurul toplantısı yönetmeliği...


Kapıcı dairesi yönetmeliği

Kapıcı dairesi, apartman ve konut sitelerin kapıcıya ücretsiz kiralanan dairesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, kapıcı dairesi bulundurma zorunluluğu var mıdır? İşte kapıcı dairesi yönetmeliği 2015 esasları.

Apartman yangın tüpü yönetmeliği

Binaların yangından korunmasına dair yönetmelik, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirliyor. İşte apartman yangın tüpü yönetmeliği esasları..

Apartman aidatı borcu ihtarname örneği

Apartmanın ortak gideri olan aidat borcunu ödemeyen ev sahiplerine biriken aidat borçları için apartman yönetimi tarafından ihtarname gönderilebiliyor. İşte, apartman aidatı borcu ihtarname örneği!

Sigortasız apartman görevlisi çalıştırmanın cezası nedir?

Diğer işçiler gibi apartman görevlilerinin de sigortalı çalışma hakları bulunuyor.Peki,sigortasız apartman görevlisi çalıştırmanın cezası nedir?Sigortasız apartman görevlisi çalıştırma cezası nasıl uygulanıyor?